Championship of Ukraine- Dnepropetrovsk 1973(swiss-13 games)

Rk

Name

P

1

Alburt L.

11.0

2

Novopashin A.

10.5

3

Romanishin O.

9.5

4

Gofshtein L.

8.5

5

Vaisman A.

8.5

6

Gubnitzky S.

8.5

7

Kurass Y.

8.5

8

Skotorenko V.

8.5

9

Foigel I.

8.5

10

Fainberg M.

8.5

24-35

Gindin

7.0

Kutsyn S.

Telman V.

Volovelsky O.

Chumak

Zaid L.

Zanuzdanny

Chernov E.

Golyak G.

Kaplun L.

Liubenko P.

Pripis F.

Gergel V.

Gordienko I.

Konoplenko A.

Okhotnik V.

Poliantsev S.

Sergeev V.

Shalnev N.

Shmirin A.

Sorokhtei

Stopkin V.

Struchkov A.

Volkov

Boidman Y.

Evtushenko V.

Grokhotov V.

Konstantinov V.

Legky N.

Loifenfeld Y.

Melnichenko L.

Nekrasov M.

Sher M.

Shikida

Sluchevsky E.

Yanitsky Y.

Zakharchenko A.

Zubarev N.


database of games in PGN format ch_ukr73.zip(66 games of ?)