Championship of Kirgizia- Frunze 1966

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Kholmov R.

*

14.0

2

Mats E.

*

11.5

3

Ustinov G.

*

11.5

4

Krutikhin Y.

*

11.0

5

Anokhin A.

*

10.5

6

Sokolov N.

*

10.0

7

Kurkovich V.

*

9.5

8

Riskin M.

*

9.5

9

Ibragimov A.

*

9.0

10

Eropov I.

*

8.5

11

Matsak V.

*

8.5

12

Nechaev V.

*

8.0

13

Levitzky M.

*

6.5

14

Rogozhnikov O.

*

6.5

15

Oplachkin G.

*

6.0

16

Mishchenko G.

*

4.5

17

Terentiev Y.

*

4.5

18

Kokhanov B.

*

3.5


Match Mats E.-Ustinov G. 3.5:2.5

database of games in PGN format ch_kir66.zip(15 games of 159)
Hosted by uCoz