Championship of Moscow 1964

1 Bakulin,Nikolay I
&;
1010111111112.0 / 17 92.50
2 Shamkovich,Leonid 0
&;
10011111111112.0 / 17 92.00
3 Vasiukov,Evgeni
&;
1101111111.5 / 17  
4 Averbakh,Yuri L 100
&;
1111110111.0 / 17  
5 Shatskes,Boris A 10
&;
010111110.0 / 17  
6 Volovich,Anatoly A 101
&;
0119.5 / 17 77.25
7 Simagin,Vladimir 01
&;
10119.5 / 17 76.00
8 Bebchuk,Evgeni 010
&;
10101119.5 / 17 74.25
9 Bykhovsky,Anatoly A 00
&;
01111019.0 / 17  
10 Gusev,Yuri S 10001
&;
110018.5 / 17 70.50
11 Zaitsev,Igor A 0000
&;
1101118.5 / 17 62.25
12 Estrin,Yacov 0000
&;
11118.5 / 17 61.75
13 Yudovich,Mikhail M 000101010
&;
17.5 / 17  
14 Ravinsky,Grigory Ionovich 00000
&;
16.5 / 17  
15 Nikitin,Aleksander S 000001010
&;
0105.5 / 17 43.25
16 Jakhin,Rashid 000001001001
&;
015.5 / 17 40.00
17 Orlov,Vsevolod 0100010000001
&;
04.5 / 17  
18 Kolobov,Yury 0000000000101
&;
4.0 / 17  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_mos64.zip(153 games of 153)