6 Championship of Uzbekistan- 1937

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Freiman S.

*

.

2

Skripkin

*

.

3

Naigof

*

.

4

Khodzhibekov

*

.

5

Khodzhaev Z.

*

.

6

Ponomarev

*

.

7

Perevoznikov

*

.

8

Khodzhaev A.

*

.

9

Makhmudov

*

.

10

Ganiev

*

.

11

Rudnev

*

.

12

Teplov

*

.

13

Saidkhanov

*

.

14

Kashipov

*

.

15

Melkumov

*

.

16

Zmievsky

*

.

16

Sharipov

*

.

16

Kamilov

*

.


database of games in PGN format ch_uzb37.zip( games of 153)