6 Championship of Ukraine- Kharkov 1931

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Zamikhovsky A.

*

8.5

2

Rauzer V.

*

8.0

3

Konstantinopolsky A.

*

6.0

4

Ratner B.

*

6.0

5

Seleznev A.

*

6.0

6

Kirillov V.

*

5.5

7

Ordel

*

5.5

8

Teslenko

*

5.5

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

Semifinal of championship of Ukraine- Stalino(Donetsk now) 1-10.6.1931

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Gaevsky A.

*

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

8.0

2

Seleznev A.

0

*

0

0

1/2

1

1

1

1

1

1

6.5

3

Shapiro

0

1

*

0

1

1/2

1

1

1

1

0

6.5

4

Lerner H.

0

1

1

*

1

0

1

0

1

0

1

6.0

5

Alekhin Alexey

1

1/2

0

0

*

1

0

1

1/2

0

1/2

4.5

6

Kaem Y.

1

0

1/2

1

0

*

1

1/2

0

1/2

0

4.5

7

Olshvanger B.

0

0

0

0

1

0

*

1

1/2

1

1

4.5

8

Burman

0

0

0

1

0

1/2

0

*

1/2

1

1

4.0

9

Egorov A.

0

0

0

0

1/2

1

1/2

1/2

*

1

1/2

4.0

10

Shabelnitsky

0

0

0

1

1

1/2

0

0

0

*

1

3.5

11

Kabakov

0

0

1

0

1/2

1

0

0

1/2

0

*

3.0


Shakhmatnyj Listok 1931 211 page
database of games in PGN format ch_ukr31.zip(3 games of 66)