Championship of "Avangard"- Yalta 1981

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Kots Y.

*

.

2

*

.

3

Dikarev B.

*

.

4

Alterman B.

*

.

5

Kliukin B.

*

.

6

Kulinsky

*

.

7

Lopukhin A.

*

.

8

Kernazhitsky L.

*

.

9

Shianovsky V.

*

.

10

Taborov B.

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.


Pak-Shakhmaty v shakhtersom krae.Donetsk,2001 139 page
database of games in PGN format ch_ava81.zip(7 games of 120???)