Championship of "Trud"- Astrakhan 5-28.9.1978

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Osnos V.

*

10.5

2

Shabanov Y.

*

10.5

3

Zakharov A.

*

10.0

4

Khasin Al.

*

9.5

5

Baikov V.

*

9.0

6

Vasiliev

*

9.0

7

Lazarichev Y.

*

7.5

8

Petrushin A.

*

7.0

9

Salov S.

*

7.0

10

Semenov

*

7.0

11

Kozlov V.N.

*

6.5

12

Losev D.

*

6.0

13

Godes D.

*

5.5

14

Seredkin

*

5.5

15

Kuznecov A.

*

5.0

16

Tunik G.

*

4.5


database of games in PGN format ch_tru78.zip(17 games of 120)
Hosted by uCoz