Championship of "Trud"- Briansk 22.6-13.7.1975

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Petrushin A.

*

8.5

2

Zilberstein V.

*

8.5

3

Doroshkievich V.

*

8.0

4

Dolmatov S.

*

8.0

5

Shabanov Y.

*

8.0

6

Ilivitsky G.

*

6.5

7

Kimmelfeld R.

*

6.5

8

Zakharov A.

*

6.0

9

Kremenietsky A.

*

6.0

10

Kozlov V.

*

5.5

11

Fedorov

*

5.5

12

Eidlin

*

5.0

13

Losev D.

*

4.5

14

Malaniuk V.

*

4.5


database of games in PGN format ch_tru75.zip(18 games of 91)
Hosted by uCoz