Championship of "Trud"- Sochi 6-30.5.1974

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Zilberstein V.

*

9.0

2

Lobanov

*

9.0

3

Zakharov A.

*

8.5

4

Nebolsin V.

*

8.5

5

Ilivitsky G.

*

8.0

6

Losev D.

*

8.0

7

Kozlov V.N.

*

7.5

8

Fedorov V.

*

7.5

9

Varlamov V.

*

7.0

10

Cseshkovsky V.

*

7.0

11

Shestakov S.

*

6.5

12

Doroshkevich V.

*

6.0

13

Kalegin E.

*

5.0

14

Korolev A.

*

4.0

15

Bitman A.

*

3.5


database of games in PGN format ch_tru74.zip(11 games of 105)
Hosted by uCoz