Championship of "Avangard"- Kiev 7-22.4.1973

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Mikhalchishin A.

*

9.0

2

Grokhotov V.

*

8.5

3

Kogan B.

*

8.5

4

Kots Y.

*

8.0

5

Shianovsky V.

*

7.5

6

Kosikov A.

*

7.5

7

Romanishin O.

*

7.0

8

Donchenko O.

*

7.0

9

Sakharov Y.

*

6.5

10

Denisenko V.

*

5.5

11

Kaplun L.

*

5.5

12

Tokarev V.

*

4.5

13

Telman V.

*

4.0

14

Marchenko V.

*

2.0


database of games in PGN format ch_ava73.zip(18 games of 91)