Championship of Club "Dinamo"- Liepaya 1970

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Siniavsky A.

*

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1

1/2

1

1

1/2

1

1

1

10.0

2

Gurgenidze B.

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1

1

1/2

1

1

1

1

10.0

3

Dzindzichashvili R.

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

1

1/2

1

1/2

1

9.0

4

Belinkov A.

0

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

1

1/2

1

1

8.5

5

Chikovani Y.

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

1

1

8.5

6

Bobolovich V.

1/2

0

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1

0

1/2

1

1

1

7.5

7

Ljublinsky V.

0

1/2

0

1/2

1/2

1/2

*

1

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

7.0

8

Shakhtakhtinsky A.

1/2

0

0

0

1/2

1/2

0

*

1/2

1

1

1

1

1

7.0

9

Berkovich M.

0

0

1/2

0

1/2

0

1/2

1/2

*

1/2

1

1

1

1

6.5

10

Buslaev A.

0

1/2

0

1/2

0

1

1/2

0

1/2

*

1/2

0

1

1

5.5

11

Dronov

1/2

0

1/2

0

0

1/2

1/2

0

0

1/2

*

1/2

1

1

5.0

12

Arkhipkin Y.

0

0

0

1/2

1/2

0

0

0

0

1

1/2

*

1

1

4.5

13

Shulman V.

0

0

1/2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*

1

1.5

14

Kaminar

0

0

0

0

0

0

1/2

0

0

0

0

0

0

*

0.5


database of games in PGN format ch_din70.zip(2 games of 91)
Hosted by uCoz