Championship of "Trud"- Tuapse 1967

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Osnos V.

*

11.0

2

Khodos G.

*

10.0

3

Dementiev O.

*

9.0

4

Ilivitzky G.

*

8.5

5

Shabanov Y.

*

8.5

6

Ivanov I.

*

8.5

7

Pismenny A.

*

7.0

8

Naumov A.

*

7.0

9

Doroshkievich V.

*

6.0

10

Gerchikov M.

*

5.5

11

Zakharov I.

*

5.5

12

Geller A.

*

5.5

13

Fedorov V.

*

5.5

14

Ivlev V.

*

4.5

15

Litvin V.

*

3.0


database of games in PGN format ch_tru67.zip(19 games of 105)
Hosted by uCoz