Championship of "Burevestnik"- Sukhumi 1965

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Taimanov M.

*

5.0

2

Bukhman E.

*

4.0

3

Polugaevsky L.

*

4.0

4

Bykhovsky An.

*

3.5

5

Byvshev V.

*

3.0

6

Volovich A.

*

3.0

7

Sosonko G.

*

3.0

8

Alburt L.

*

2.5

Semifinal of championship of "Burevestnik"- 1965(1 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Volovich A.

*

9.5

2

Taimanov M.

*

9.5

3

Byvshev V.

*

7.5

4

Bukhman E.

*

7.0

5

*

.

6

Bagirov V.

*

.

7

Shipov B.

*

.

8

Selivanovsky S.

*

.

9

Sukhanov V.

*

.

10

Kuznecov A.

*

.

11

Shkola

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

Semifinal of championship of "Burevestnik"- 1965(2 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Polugaevsky L.

*

9.5

2

Bykhovsky A.

*

7.5

3

Alburt L.

*

7.0

4

Sosonko G.

*

7.0

5

*

.

6

Lomaya T.

*

.

7

Khalilbeili S.

*

.

8

Gulko B.

*

.

9

Bunatian

*

.

10

Zakharov A.

*

.

11

Vatnikov I.

*

.

12

Ruderfer M.

*

.

13

*

.

14

*

.


database of games in PGN format ch_bur65.zip(24 games of 210)