Ch Avangard 1965

1 Tokarev VA    
&;
0111111019.5 / 14  
2 Lazarev Efim M 2428 -68 1
&;
1 111018.5 / 12  
3 Nikolaevsky Yuri V 2315 -22
&;
111018.0 / 13  
4 Kots Yu     0
&;
0 1110117.5 / 13 46.00
5 Sakharov Yuri N     0 1
&;
110117.5 / 12 42.75
6 Gufeld Eduard 2434 -174  
&;
01117.0 / 12 42.25
7 Bykov Valery 2301 -65 00
&;
011117.0 / 13 39.50
8 Nakonechny Sergey 2168 +22 000011
&;
0116.0 / 13 33.25
9 Shianovsky Vladislav I 2255 -70 00001
&;
01116.0 / 13 32.25
10 Levin Mikhail 1759 +434 001001
&;
10015.5 / 13  
11 Kostiuchenko Alexander I     010000
&;
15.0 / 13 30.75
12 Gerber Vladimir 2146 -11 00010010
&;
15.0 / 13 30.00
13 Ugolik V     110000010
&;
04.5 / 13  
14 Poliak Evsey     000000001
&;
3.0 / 13  

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format ch_ava65.zip(90 games of 91)