Championship of Soviet Army- Odessa 1962

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Zhilin V.

*

13.5

2

Kogan B.

*

12.0

3

Zheliandinov V.

*

12.0

4

Bykov Val.

*

11.0

5

Stupen N.

*

10.5

6

Pavlovichev Y.

*

9.5

7

Godes D.

*

9.0

8

Kogan E.

*

9.0

9

Zilberman N.

*

8.5

10

Levin N.

*

8.5

11

Blagidze A.

*

7.5

12

Ruban E.

*

7.5

13

Rytov B.

*

7.5

14

Sokolov

*

7.5

15

Volynetz

*

7.0

16

Timofeev V.

*

6.5

17

Lutskan

*

4.5

18

Frenkel F.

*

1.5


database of games in PGN format ch_vvs62.zip(17 games of 153)
Hosted by uCoz