Championship of DSO "Lokomotive"- Moscow 1960

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Aronin L.

*

11.5

2

Zaitsev I.

*

11.5

3

Borisenko G.

*

10.5

4

Ignatiev F.

*

10.0

5

Prokhorovich T.(off contest)

*

10.0

6

Soloviov V.(off contest)

*

10.0

7

Saigin V.

*

9.5

8

Cherskikh K.

*

9.5

9

Shishov M.

*

9.0

10

Burliaev G.

*

.

11

Gornev E.

*

.

12

Guskov Y.

*

.

13

Murrey Y.

*

.

14

Razdobarin L.

*

.

15

Adamson T.

*

.

16

Kocheguro L.

*

.

17

Cherikovsky Y.

*

.


Play-off:Zaitsev I.-Aronin L. 2.5:1.5
Semifinal of championship of "Lokomotiv"- Moscow 1960

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Gornev E.

*

10.0

2

Burliaev G.

*

9.5

3

Murrey Y.

*

9.5

4

Zaks

*

9.5

5

*

.

6

Garanin N.

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

Semifinal of championship of "Lokomotiv"- Sverdlovsk 1960

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Guskov Y.

*

.

2

*

.

3

*

.

4

*

.

5

*

.

6

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

Semifinal of championship of "Lokomotiv"- Dnepropetrovsk 1960

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Cherikovsky Y.

*

.

2

*

.

3

*

.

4

*

.

5

*

.

6

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.


Shahmaty v SSSR 2-1961 54p
database of games in PGN format ch_lok60.zip(3+1 games of 136+???)