Championship of "Avangard"- Kiev 1958

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Zurakhov V.

*

.

2

Zamikhovsky A.

*

.

3

Kostiuchenko A.

*

8.0

4

Yukhtman Y.

*

.(off contest)

5

Gufeld E.

*

.(off contest)

6

Poliak E.

*

.

7

Savon V.

*

.

8

Kaminik A.

*

.

9

Lenchiner I.

*

.

10

Levin

*

.

11

Pogrebyssky I.

*

.

12

Sakharov Y.

*

.

13

Shianovsky V.

*

.

14

Usachyi M.

*

.


database of games in PGN format ch_ava58.zip(28 games of 91)
Hosted by uCoz