Championship of "Shakhter"- 1957

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

P

1

Goncharov N.

*

16.0

2

Breitman A.

*

15.0

3

Zhabo V.

*

14.5

4

Skotorenko V.

*

14.5

5

*

6

Ashikhin V.

*

7

Gavrilov V.

*

8

*

9

*

10

*

11

*

12

*

13

*

14

*

15

*

16

*

17

*

18

*

19

*

20

*

21

*

22

*


database of games in PGN format ch_sha57.zip(23 games of 231)