Championship of "Medik"- Odessa 23.7-22.8.1954

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Chistiakov A.

*

8.0

2

Zak V.

*

7.0

3

Sherbakov V.

*

6.5

4

Tarasov V.

*

6.0

5

Khalilbeili S.

*

6.0

6

Poliak E.

*

5.0

7

Brazilsky

*

4.5

8

Shuchinsky

*

4.0

9

Filtser F.

*

3.0

10

Grigoriev

*

2.5

11

Yaverbaum

*

2.5


database of games in PGN format ch_med54.zip(1 games of 55)
Hosted by uCoz