Championship of "Spartak"- 1953

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Kholmov R.

*

.

2

Nezhmetdinov R.

*

9.5

3

*

.

4

Furman S.

*

.

5

Novotelnov N.

*

.

6

Saigin V.

*

.

7

Zhukhovitsky S.

*

.

8

Chukaev E.

*

.

9

Kliachko M.

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.


database of games in PGN format ch_spa53.zip(1 games of 91)
Hosted by uCoz