Championship of "Spartak"- Leningrad 1937

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Miasoedov

*

14.5

2

Zek I.

*

13.5

3

Shchipunov

*

12.0

4

Koval

*

11.5

5

Zhivtsov

*

11.0

6

Eltsov

*

10.0

7

Abramov L.

*

9.5

8

Kuryshkin

*

.

9

Kurkleitis

*

.

10

Levenson

*

.

11

Breitman

*

.

12

Bakshitsky

*

.

13

Golovko N.

*

.

14

Golberg

*

.

15

Dunaevsky

*

.

16

Altshuler

*

.


database of games in PGN format ch_spa37.zip(games of 120)