Championship of "Nauka"- Kharkov 1937

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Bondarevsky I.

*

13.5

2

Tereshchenko

*

12.5

3

Eremin

*

12.0

4

Bron

*

11.5

5

Makogonov M.

*

11.5

6

*

.

7

Galpern

*

.

8

Blankstein

*

.

9

Skliarov

*

.

10

Maluntsev

*

.

11

Bykov

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.


database of games in PGN format ch_nau37.zip(games of 91???)