Championship of "Rabpros"(Leningrad)- 1930

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Chekhover V.

*

12.5

2

Batuev A.

*

11.0

3

Tolush A.

*

9.5

4

Radin

*

8.0

5

Shishman

*

7.5

6

Fedoseev

*

7.0

7

Samsonov

*

6.0

8

Proskurin

*

5.5

9

Tomashevsky

*

5.5

10

Volkovyssky

*

5.0

11

Kojalovich B.

*

5.0

12

Loveiko

*

4.0

13

Shebarshin

*

2.5

14

Cherkes

*

2.0


Shakhmatnyj Listok 1930 238 page
database of games in PGN format ch_lra30.zip( games of 91)