Championship of Trade Union of "Sovtorgsluzhashchikh"- Leningrad 1928

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Romanovsky P.

*

10.5

2

*

.

3

Chekhover V.

*

.

4

Ostrovsky P.

*

.

5

Golubev I.

*

.

6

Sozin V.

*

.

7

Zek

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.


database of games in PGN format ch_lso28.zip(4 games of 91)